dr. Madary Andrea  ügyvéd

több  mint 25  éves ügyvédi tapasztalattal

SZAKTERÜLETEIM

szerződések,  kártérítési  ügyek,  peren  kívüli  és  peres  eljárások, pénzkövetelések,szavatossági igények

adásvételi , ajándékozási, használati, bérleti  szerződések,  építésügy,  jogviták


cégalapítás,  módosítás,  megszüntetés,  tanácsadás  csődeljárással,  felszámolással,  végrehajtással kapcsolatban

Társasházi alapító okirat módosítása, társasházi közös tulajdonú helyiségek eladása, társasházi perek, tartozások behajtása, társasházzal kapcsolatos jogvitában peres képviselete

vagyonjogi szerződések,  bontóperek,  gyermekelhelyezés, szülói  felügyelet,  tartásdíj, házastársi  közös  vagyon  megszünetése

végrendelet, öröklési szerződés készítése, hagyatéki , örökösödési  ügyben  közjegyző  valamint  bíróság  előtti képviselet