Szakterületek

Polgári  peres képviselet 

Öröklési  jog, hagyatéki  ügyek

Társasházi  ügyek

Ingatlanjog

Családjogi  ügyek, házassági  vagyonjog

Munkaügyi viták