Munkaügyi viták

peres és  peren kívüli  eljárásban képviselet


  • Felmondás, azonnali hatályú felmondás
  • Közös megegyezéssel kívánják megszüntetni a jogviszonyát? Felmondástól vagy azonnali hatályú munkaviszony megszüntetéstől tart? Már megszüntették a munkaviszonyát? Megvizsgálom a munkáltató által közölt felmondást, azonnali hatályú megszüntetést, megnézem, hogy jogszerű-e. Elmondom mit tehet, megvizsgálom, hogy milyen eséllyel indíthat munkaügyi pert.
  • Tájékoztatás kap a felmondási időre és a végkielégítés mértékére, feltételeire vonatkozóan.
  • Tanácsadás közalkalmazottaknak, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló munkavállalóknak.
  • Munkavállalók  képviselete  peres  eljárásban