több mint 25  éves  tapasztalattal

Polgári jog, perbeli képviselet

szerződések  készítése

Vállalom perekben a  képviseletet  és  szerződések  készítését a polgári  jog  minden  területén:

• tulajdonjog;
• kártérítés;
• szerződések;
• Vállalkozással kapcsolatos ügyek;
• követelésbehajtás
• adásvételi és bérleti szerződések;
• megbízási szerződések;
• Tartási, életjáradék és örökösödési szerződések;
• Végrendelet, hagyatéki ügyek