öröklési jog, hagyatéki eljárás

közjegyző  és  bíróság  előtt  jogi képviselet

Ügyfeleimet teljeskörűen képviselem hagyatéki eljárásban, vállalom végrendelet készítését és ügyvédi letétbe helyezését. Vállalom  öröklési  perben  a  képviseletet.Ügyvédként tapasztalom, hogy egyre több hagyatéki eljárásban merül fel jogvita az örökösök között, annak kapcsán, hogy kit illet a hagyaték, milyen jogcímen, továbbá a hagyatéki hitelezői igényt elismerik-e az örökösök vagy sem, az örökhagyó tulajdona volt-e a vagyontárgy, vagy valaki másé is.